Een lidmaatschap van Hooge Graven Golfclub Ommen bedraagt voor leden jonger dan 17 jaar zo'n € 16,00 per maand. De lesgelden komen daar nog bij.
Als een van de ouders lid is van de grote baan is een jeugdlidmaatschap t/m 12 jaar gratis.

Contributie jeugdleden

 t/m 17 jaar   €   205,00/jaar
 18 t/m 23 jaar  €   365,00/jaar
 24 t/m 27 jaar  €   720,00/jaar
 studerende leden
 24 t/m 27 jaar 
 €   495,00/jaar

Familielidmaatschap

 1 ouder plus 1 kind t/m 12 jaar  € 1.220,00/jaar                                       
 beide ouders plus alle kinderen t/m 12 jaar       € 2.440,00/jaar

© 2021 Hooge Graven Golfclub Ommen