Nieuwe beregening

Maart 2022 (slot)

Hoera! Het testen van de gerenoveerde beregeningsinstallatie is succesvol verlopen. Er zijn enkele kleine storingen geconstateerd in het oude bestaande gedeelte en sommige instellingen in de computer moeten nog worden aangepast. Maar er zijn geen grote fouten ontdekt. De pompen zijn aangesloten en het softwareprogramma werkt. Hiervoor is een nieuwe computer geïnstalleerd en aangesloten op het Lynx-besturingssysteem van Toro. Een nieuwe centrale processor (zie foto) is hierbij de onmisbare schakel. Vanuit de computer regelt hij alle opdrachten richting sproeiers. De greenkeepers kunnen het systeem straks overal (bv op locatie en vanaf huis) bedienen met een tablet of een smartphone. De Nederlandse software is gebruiksvriendelijk. Veel informatie wordt opgeslagen en kan nu en later gebruikt worden bij het verder optimaliseren van de instellingen. Toro biedt software- en netwerkondersteuning op afstand. Dit alles zorgt ervoor, dat wij nu beschikken over een professionele installatie met zeer mooie toepassingen, die hopelijk resulteren in een nog betere en constantere kwaliteit van alle baanonderdelen met name van de greens. Zoals al eerder genoemd is op 12 greens singlehead beregening mogelijk; dat betekent dat daar alle zes sproeiers rond een (voor)green individueel kunnen worden aangestuurd. Dit levert een behoorlijke besparing van het waterverbruik op.

Wilkon heeft de klus professioneel en voorspoedig geklaard en het werk volgens planning afgerond. Wij mogen hen dankbaar zijn dat wij op hun advies tijdig allerlei materiaal besteld hebben. Hiermee is veel ellende voorkomen en zijn wij niet geconfronteerd met onverwacht verhoogde materiaalkosten. De komende tijd verwachten wij nog wel enige problemen, omdat er nog stukken kwetsbare oude leiding in de grond zit en vele sproeiers niet vervangen zijn.

Fase 1 is zo goed als afgesloten en dat betekent het einde van een toch wel lange weg van vervelende omstandigheden zoals lekkages en materiaalschade.

        


Februari 2022
Hoewel de winter niet echt toeslaat, heeft het weer de laatste weken toch enigszins invloed op de voortgang. Het is nat, het grondwaterpeil is hoog en dat levert gedoe op. Op het einde van deze maand zijn op de grote baan in ieder geval alle grondwerkzaamheden afgewerkt. Daarna moeten de aansluitingen op de Par 3-baan en de sproeiers op de oefengreens worden geplaatst. Op de drivingrange is het zo nat, dat het de vraag is of dat de komende weken lukt.

Na het afronden van het grondwerk worden de decoders aangebracht, die de kleppen moeten sturen, en wordt het systeem op meerdere plekken voorzien van een beveiliging tegen inslagen bij onweer. Dan volgt de testfase.
De beide pompen zijn inmiddels op 18 meter diepte in de nieuwe bronnen geplaatst. Klik hier voor het filmpje van deze actie
. Straks worden ze via een frequentieverdeler gelijkmatig ingezet; de pompen zijn zo zwaar dat ze met 3 volwassenen verplaatst moesten worden. Wij hopen dat het testen van de pompen, de nieuwe leidingen, aansluitingen, nieuwe sproeiers, maar vooral de koppelingen met het gedeelte van het bestaande systeem geen of nauwelijks problemen opleveren.
De nieuwe computer met nieuwe software wordt vervolgens geïnstalleerd en alle data ingevoerd en ook hierop volgt een grondig testen. Half maart moet deze fase afgerond zijn. Als alles naar behoren functioneert wordt er opgeleverd en krijgen de greenkeepers een degelijke scholing om met de nieuwe software om te gaan.

Wij vertrouwen erop dat de problemen met de aansturing van de beregening, die wij de laatste jaren zijn tegengekomen, definitief uit de wereld geholpen zijn. Wel is de verwachting dat het gedeelte dat nu niet is vervangen, d.w.z. de sproeiers op de tees en fairways, de leidingen hiervan achter de put en de zes greens en voorgreens, die nog op bestaande sproeiers werken, storingen kunnen opleveren en in een latere fase aangepakt moeten worden. Dat zal voor de greenkeepers echter geen slapeloze nachten meer opleveren.


Januari 2022

Terwijl schaatsers snakken naar een koude winter en er even Elfstedentocht-koorts was naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de laatste tocht, kunnen de monteurs van Wilkon vrolijk verder werken, zonder veel last te hebben van de weersomstandigheden. Even was het grondwaterpeil te hoog, waardoor er eerst gepompt werd, alvorens er gefit kon worden en er werd doorgewerkt tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Op dit moment zijn alle hoofdleidingen gelegd, meer dan 10 kilometer in lengte! Wij waren nog even angstig of de kruisingen van deze hoofdleiding met bestaande grondkabels, waterleidingen en afvoerbuizen voor problemen zou zorgen, maar met goed onderzoek en een beetje geluk zijn er geen ongewenste ondergrondse “confrontaties” geweest. Op de fairways is bijna alle werk verricht en zijn de meeste aansluitingen met de huidige sproeiers gerealiseerd. De greenkeepers zijn her en der bezig de plaggen weer goed te leggen en de boel te egaliseren. De komende weken is er vooral werk aan de tees en de greens. Achter elke green is een nieuwe put geplaatst. Hierin zitten de aansluitingen met een apart aftappunt voor water.

Voor de 12 greens, waarvan de beregening volledig vernieuwd is, zie je op de foto behalve de aan- en afvoerleidingen en de rode datakabel ook nog 12 grijze draadjes. Zes daarvan worden aangesloten op de zes sproeiers op de betreffende green en voorgreen; de resterende zes blijven eerst nog ‘doelloos’ bij de verschillende sproeiers in de grond zitten. Mocht in een latere fase een betere beregening van de greenomgeving nodig zijn, kan op die plek een tweede sproeier aangesloten worden zonder dat er opnieuw gegraven hoeft te worden. Alle sproeiers hebben een eigen klep en een eigen decoder, zodat ze individueel kunnen worden aangestuurd.

Na de greens en afslagplaatsen volgen in de laatste fase de oefengreens, de par 3-baan en de driving range. Als ongeveer vier weken later alle grondwerkzaamheden verricht zijn, kan er worden getest: is alles goed aangesloten, werken de pompen, werkt de nieuwe software, et cetera et cetera?
Ondertussen kunnen wij gewoon blijven golfen; de Wilkon-mensen zoeken af en toe contact met ons en voeren korte gesprekjes tot wederzijds genoegen. Het project verloopt nog steeds volgens schema en dit stukje wordt, als alles meezit, de voorlaatste bijdrage aan de nieuwe beregenings-story.


December 2021

Wie verwacht had dat de monteurs van Wilkon als een dassenplaag te werk zouden gaan moet worden teleurgesteld. Netjes werkend met de juiste apparatuur worden de leidingen getrokken en de aansluitingen gefikst. Bijna nergens hoeven holes afgesloten te worden. Her en der tref je nog open gaten, omdat de levering van de nieuwe putten iets vertraagd is. Als de monteurs rond de greens bezig zijn, zal voor hun veiligheid de vlag hier en daar naar een wintergreen worden verplaatst, maar ook door de weersomstandigheden kan dat natuurlijk al aan de orde zijn.

Overal komen nieuwe putten met nieuwe kleppen en nieuwe bedrading. Op advies van een monteur van Wilkon is een wijziging in de putopbouw afgesproken die ertoe leidt dat de putten de komende jaren langer en beter op hun plaats blijven en dat er vanuit de onderkant veel minder kans bestaat dat de put gevuld wordt met zand (zie tekening). Inmiddels zijn de greens van hole 6 en 7 ook al aangepast; in de nieuwe situatie kunnen alle zes sproeiers van deze greens en voorgreens afzonderlijk aangestuurd worden. Dit levert een flinke besparing in het watergebruik op en het kan voorkomen worden dat gedeeltes van de green te nat worden. Een duidelijke verbetering vergeleken met de bestaande situatie. Niet alle greens worden meteen op deze manier aangepast. Een zestal komt in de toekomst mogelijk in aanmerking voor verandering en het zou zonde zijn daar nu dan tijd en materiaal in te stoppen; wel worden die greens al voorbereid op toekomstige aanpassingen en krijgen ze een nieuwe put op de juiste plek met nieuwe kleppen en nieuwe bedrading.

Alles ligt nog op schema en als het weer de komende twee maanden het werk niet te lang onmogelijk maakt, zal alles keurig op tijd opgeleverd worden.


November 2021

Ze zijn begonnen. Sinds deze maand is Wilkon met een ploeg van vier monteurs bezig om de hoofdleiding aan te leggen. Tot nu toe loopt alles volgens plan. De bedoeling is zelfs dat zij eind december behoorlijk voorlopen op de planning om zo mogelijke tegenvallers door slecht weer volgend jaar voor te zijn. Wij willen de zaak opgeleverd hebben vóór de competitie volgend jaar begint. Behalve het aanleggen van de hoofdleidingen zie je her en der ook al de nieuwe putten verschijnen, waarop de beregening van tees en fairways wordt aangesloten. Aan de hoofdleiding worden t-stukken gemonteerd, die een zijtak vormen naar een put, waar via een klep de aansturing voor de sproeiers op tees en fairway wordt geregeld. Deze kleppen worden geactiveerd vanuit de software via de groene en rode datakabels, die je nu overal nog boven de grond ziet liggen. Voor de veiligheid zijn deze “gaten” in de grond duidelijk gemarkeerd met afzetlint. De komende weken wordt ook een begin gemaakt met de aanleg van de single head-beregening op een groot aantal greens en voorgreens. Dit betekent straks een totaal nieuwe en verbeterde manier van beregenen in vergelijk met de huidige situatie: er wordt met veel minder waterverbruik veel beter en nauwkeuriger beregend. Op greens waar gewerkt wordt is de hole voor de veiligheid van de monteurs gesloten, waar dat mogelijk is worden op die holes wintergreens ingezet. Op de website en op het scherm in de doorloop van het clubhuis wordt aangegeven welke hole is.

          


Oktober 2021

Nog enkele dagen tot 1 november en dan begint Wilkon de eerste sleuven in de grond te trekken. Op bijgaande tekening staat de planning van de aanleg van de hoofdleiding. Op deze tekening is te zien dat meerdere lussen in het ontwerp staan getekend en op kruispunten zijn afsluiters ingetekend. E.e.a. is bedoeld om bij storing toch een groot gedeelte van de beregening intact te houden.

Als eerste wordt begonnen met het leggen van de leiding met een diameter van 90 mm langs hole 13 en 14, ongeveer 60 cm onder de grond. De verbindingen tussen de leidingen worden afhankelijk van de diameter van de buis met klem- of elektrolaskoppelingen gerealiseerd. Beide technieken zijn KIWA gekeurd en de lassen kunnen gemakkelijk 16 bar weerstaan. Wij verwachten dan ook geen problemen in de vorm van lekkages in de hoofdleiding meer. Deze kwamen wij bij de bestaande installatie zelfs dit jaar nog zeer regelmatig tegen.

Op de website en op een scherm op een opvallende plek in het clubhuis wordt iedereen op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. De hole waar gewerkt wordt, wordt afgesloten met linten. De H&R-commissie heeft navraag gedaan bij de NGF over de status van de baan tijdens de werkzaamheden. Deze blijft voor de helft qualifying. Omdat begonnen wordt op de tweede 9, blijven de eerste 14 dagen van november de eerste 9 holes qualifying. Er wordt tijdig bekend gemaakt, wat de status van de baan is na half november.


September 2021

Wij gaan beginnen! De planning is klaar, de basistekening is gereed en goedgekeurd, Wilkon heeft er zin in en 1 november a.s. is het zover.

Met een ploeg van vier monteurs wordt op twee plekken gewerkt. Eerst worden de pompen in de nieuwe bronnen geplaatst, aangesloten en getest. Er wordt dan ook begonnen met de aanleg van de nieuwe hoofdleiding, gestart wordt op de holes 11 t/m 14. De leidingen worden gelegd met een sleufloze techniek; er hoeft dus voor de aanleg van de hoofdleiding niet te worden gegraven. Als alles volgens planning verloopt is de totale nieuwe hoofdleiding met nieuwe decoderkabel vóór de Kerst in de grond verwerkt.

Vanaf half november wordt per hole gewerkt aan het aansluiten van de tee- en fairwayberegening op de hoofdleiding en aan de opbouw en installatie van de nieuwe greenberegening. De hole, waarop wordt gewerkt, is dan vanwege de veiligheid verboden gebied en wordt gesloten.

Op de website wordt steeds de actuele situatie weergegeven. Zolang de weersomstandigheden het toelaten blijft de baan qualifying. Met de handicap- en regelcommissie worden hierover afspraken gemaakt. Begin maart 2022 moet alles klaar en getest zijn. 

Bekijk hier de tekening van de aanleg van de installatie.


Juli 2021

Inmiddels is ook het water van de tweede bron geanalyseerd en ook deze is van goede kwaliteit. Het ijzergehalte is weliswaar iets hoger (3,7 mg/l) dan dat van de andere nieuwe bron, maar duidelijk lager dan bij de oude bestaande bronnen. Beide bronnen zijn nu goedgekeurd en worden straks gebruikt voor de nieuwe beregening.

De elektrische installatie is inmiddels aangepast en geschikt gemaakt voor de nieuwe situatie.

Wilkon gaat 1 november a.s. beginnen. De ruwe planning is klaar. Eerst wordt de pompinstallatie in elkaar gezet en daarna begonnen met het aanleggen van de hoofdleiding bij hole 12/13. 


Juni 2021

Eind juni (in week 26) worden beide bronnen getest op waterkwaliteit, de verwachting is dat een test voldoende is en er niet opnieuw geboord hoeft te worden. De nieuwe bronnen bij het greenkeepershome zijn respectievelijk 32 en 43 meter diep. Op de 
tekening is de boorstaat van één van beide boringen weergegeven.

Gezien de verwachte prijsstijging en mogelijke leveringsproblemen is er ook al 5 kilometer tyleenbuis geleverd; deze buizen moeten straks de hoofdleiding van de nieuwe beregening vormen en vanaf eind oktober worden ze stapsgewijs aan elkaar gelast en op de juiste plek onder de grond geplaatst. 


Mei 2021

Twee nieuwe bronnen

Op 10 en 11 mei heeft de firma Luinstra op het grasveld bij het greenkeepershome twee bronnen voor de nieuwe beregening aangeboord. De oude bronnen voldeden niet meer. Een was teveel verontreinigd, de ander had te weinig watercapaciteit en beide bronnen lagen eigenlijk te dicht bij elkaar op de verkeerde plek.

Op de rechter foto zie je een verzameling grondmonsters, die tijdens het boren per meter diepte zijn genomen (het begint links boven). Zo kan de boormeester inschatten of de kwaliteit van het bronwater goed is. Er is voor de tweede bron 43 meter diep geboord. Over de precieze waterkwaliteit kan pas een oordeel geveld worden als het water chemisch geanalyseerd is. Dat is nog niet gebeurd. Uit deze bronnen kan met gemak 60 m3 per uur worden opgepompt.

            


 

© 2022 Hooge Graven Golfclub Ommen