Nieuwe beregening

September 2021

Wij gaan beginnen! De planning is klaar, de basistekening is gereed en goedgekeurd, Wilkon heeft er zin in en 1 november a.s. is het zover.

Met een ploeg van vier monteurs wordt op twee plekken gewerkt. Eerst worden de pompen in de nieuwe bronnen geplaatst, aangesloten en getest. Er wordt dan ook begonnen met de aanleg van de nieuwe hoofdleiding, gestart wordt op de holes 11 t/m 14. De leidingen worden gelegd met een sleufloze techniek; er hoeft dus voor de aanleg van de hoofdleiding niet te worden gegraven. Als alles volgens planning verloopt is de totale nieuwe hoofdleiding met nieuwe decoderkabel vóór de Kerst in de grond verwerkt.

Vanaf half november wordt per hole gewerkt aan het aansluiten van de tee- en fairwayberegening op de hoofdleiding en aan de opbouw en installatie van de nieuwe greenberegening. De hole, waarop wordt gewerkt, is dan vanwege de veiligheid verboden gebied en wordt gesloten.

Op de website wordt steeds de actuele situatie weergegeven. Zolang de weersomstandigheden het toelaten blijft de baan qualifying. Met de handicap- en regelcommissie worden hierover afspraken gemaakt. Begin maart 2022 moet alles klaar en getest zijn. 

Bekijk hier de tekening van de aanleg van de installatie.


Juli 2021

Inmiddels is ook het water van de tweede bron geanalyseerd en ook deze is van goede kwaliteit. Het ijzergehalte is weliswaar iets hoger (3,7 mg/l) dan dat van de andere nieuwe bron, maar duidelijk lager dan bij de oude bestaande bronnen. Beide bronnen zijn nu goedgekeurd en worden straks gebruikt voor de nieuwe beregening.

De elektrische installatie is inmiddels aangepast en geschikt gemaakt voor de nieuwe situatie.

Wilkon gaat 1 november a.s. beginnen. De ruwe planning is klaar. Eerst wordt de pompinstallatie in elkaar gezet en daarna begonnen met het aanleggen van de hoofdleiding bij hole 12/13. 


Juni 2021

Eind juni (in week 26) worden beide bronnen getest op waterkwaliteit, de verwachting is dat een test voldoende is en er niet opnieuw geboord hoeft te worden. De nieuwe bronnen bij het greenkeepershome zijn respectievelijk 32 en 43 meter diep. Op de tekening is de boorstaat van één van beide boringen weergegeven.

Gezien de verwachte prijsstijging en mogelijke leveringsproblemen is er ook al 5 kilometer tyleenbuis geleverd; deze buizen moeten straks de hoofdleiding van de nieuwe beregening vormen en vanaf eind oktober worden ze stapsgewijs aan elkaar gelast en op de juiste plek onder de grond geplaatst. 


Mei 2021

Twee nieuwe bronnen

Op 10 en 11 mei heeft de firma Luinstra op het grasveld bij het greenkeepershome twee bronnen voor de nieuwe beregening aangeboord. De oude bronnen voldeden niet meer. Een was teveel verontreinigd, de ander had te weinig watercapaciteit en beide bronnen lagen eigenlijk te dicht bij elkaar op de verkeerde plek.

Op de rechter foto zie je een verzameling grondmonsters, die tijdens het boren per meter diepte zijn genomen (het begint links boven). Zo kan de boormeester inschatten of de kwaliteit van het bronwater goed is. Er is voor de tweede bron 43 meter diep geboord. Over de precieze waterkwaliteit kan pas een oordeel geveld worden als het water chemisch geanalyseerd is. Dat is nog niet gebeurd. Uit deze bronnen kan met gemak 60 m3 per uur worden opgepompt.

            

 

 

© 2021 Hooge Graven Golfclub Ommen