Nieuwe beregening

10 en 11 mei 2021

Twee nieuwe bronnen
Op 10 en 11 mei heeft de firma Luinstra op het grasveld bij het greenkeepershome twee bronnen voor de nieuwe beregening aangeboord. De oude bronnen voldeden niet meer. Een was teveel verontreinigd, de ander had te weinig watercapaciteit en beide bronnen lagen eigenlijk te dicht bij elkaar op de verkeerde plek.

Op de rechter foto zie je een verzameling grondmonsters, die tijdens het boren per meter diepte zijn genomen (het begint links boven). Zo kan de boormeester inschatten of de kwaliteit van het bronwater goed is. Er is voor de tweede bron 43 meter diep geboord. Over de precieze waterkwaliteit kan pas een oordeel geveld worden als het water chemisch geanalyseerd is. Dat is nog niet gebeurd. Uit deze bronnen kan met gemak 60 m3 per uur worden opgepompt.

            

 

© 2021 Hooge Graven Golfclub Ommen