Overzicht netwerk en reclame

Hierbij nog eens het totaaloverzicht van de verschillende genoemde mogelijkheden zoals weergegeven in de Sponsor Brochure.
Klik hier voor het bestand.

Voor nadere vragen omtrent het overzicht Netwerk en Reclame verwijzen we u naar het secretariaat.

© 2020 Hooge Graven Golfclub Ommen