Wedstrijd, dagevent, jeugd sponsor

Bij Hooge Graven zijn verschillende mogelijkheden tot sponsoring. Een veelvoud hiervan heeft u al kunnen lezen op de website en in de brochure. 
Naast de genoemde mogelijkheden is er ook een mogelijkheid om een wedstrijd te sponsoren, om dagevenementen (zoals bijvoorbeeld het Open Jeugd Toernooi met landelijke deelname) en onze jeugd te sponsoren. 

We kijken graag met u wat uw wensen zijn en hoe we dit op elkaar af kunnen stemmen.

© 2022 Hooge Graven Golfclub Ommen