Duurzaamheid


GEO certificaat

Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan criteria zijn gesteld. De criteria zijn op het gebied van natuur- en waterbeheer (waaronder waterverbruik), energieverbruik, duurzame inkoop, milieuzorg (o.a. bemesting van de golfbaan, verwerking van afval en afvalwater) en ‘community’ (personeelsbeleid, contacten met plaatselijke overheden). Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.  

Hooge Graven Golfclub Ommen voldoet aan de criteria en is in 2020 opnieuw gecertificeerd voor een periode van vijf jaar.  In dit kader zijn 2 rapporten verschenen: Beheerplan overige gebieden en Flora & Fauna Hooge Graven

Meer informatie over  Hooge Graven Golfclub Ommen staat op de website van GEO Foundation: klik hier 

© 2024 Hooge Graven Golfclub Ommen