Paragolfcentrum Hooge Graven 
Het golfcentrum van Oost-Nederland voor mensen met een fysieke beperking

Achtergrond
Gastvrijheid, spelplezier en saamhorigheid zijn de belangrijkste kernwaarden van Hooge Graven Golfclub Ommen. Wij willen iedereen de gelegenheid bieden om in een mooie omgeving de golfsport met plezier te beleven of zo nodig te leren. Enige jaren geleden heeft onze vereniging de ambitie uitgesproken om ook golffaciliteiten aan te bieden aan mensen met fysieke beperkingen.

Golf is een van de weinige sporten die goed beoefend kan worden door mensen met een fysieke beperking zoals spierletsel, niet-aangeboren hersenletsel en dwarslaesie. Daar zijn speciale hulpmiddelen en begeleiding voor nodig en ook is het belangrijk dat alle faciliteiten rolstoeltoegankelijk zijn. Golf wordt door diverse revalidatiecentra gepromoot en ondersteund.

In 2019 is een Paragolfcommissie gevormd, die aan de slag is gegaan om deze ambitie mogelijk te maken. Inmiddels is een aantal revalidatiegolfers bij Hooge Graven actief. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar en er is, via een sponsoractie, een speciaal hulpmiddel aangeschaft, waardoor de golfer zonder beenfunctie makkelijk kan opstaan en kan blijven staan. Een sta-op rolstoel, de paragolfer. Bovendien is er een groep golfmaatjes voor de golfers met een beperking. Ze helpen bij de aankomst, de lessen en de nazit. En het maatje begeleidt je bij het spelen van een rondje op de baan.