Starttijd reserveren

Mocht u vragen hebben over het reserveren van een starttijd, dan kunt u contact opnemen met onze caddiemasters: 0529-455999, optie 1.
NB. Spelen in een 4-bal is alleen mogelijk vanaf 14.00 uur (zomertijd) of 13.00 uur (wintertijd).


© 2023 Hooge Graven Golfclub Ommen