vrienden van Hooge Graven

Ledenlijst per november 2018: Klik hier


Vriendenbijeenkomst zaterdag 11 mei 2019


Op 11 mei a.s.  zullen de Vrienden van Hooge Graven de eerste bijeenkomst van het jaar hebben. De 126 vrienden zijn (met hun partner/introducee) uitgenodigd voor een lezing gegeven door Ad Wesselink over het bedrijf Koninklijke Houthandel Wijma B.V.


Dit bedrijf is gespecialiseerd in tropisch hardhout en heeft o.a de brug bij hole twee geplaatst.


Vriendenbijeenkomst zaterdag 10 november 2018

 
Afgelopen zaterdag 10 november vond de jaarlijkse golfmiddag van de Vrienden van Hooge Graven plaats. Het was een gezellige middag/avond bijgewoond door ruim 60 leden! De Texas Scramble wedstrijd werd gewonnen door het team bestaande uit Janine van Braam, Hans Keizer, Gert Freriks en Henk Brink.

 

Gerard Cents bedankte in zijn toespraak de aanwezigen voor hun komst en noemde het belang van de Vrienden voor de golfclub. Dat uitte zich dit jaar in de aanschaf van nieuwe afslagmatten op de driving range, die door de Vrienden gefinancierd zijn. De symbolische overdracht vond tijdens deze middag plaats.   

De middag werd besloten met een heerlijk stamppotbuffet en werd opgeluisterd door de Vrienden muzikant Herman Hutten en conferencier Ben Dekker. Tijdens de ouderwets gezellige avond zongen we mee en gingen zelfs de voetjes van de vloer!

 


 

Bijeenkomst 7 april 2018

Er was een een presentatie van Dr. Ed de Kluiver met als onderwerp het virtuele ziekenhuis. Het was een interessante bijeenkomst met een gezellige nazit in het restaurant.

De “Vrienden” bestaan nu 1 jaar en hebben voor de golfclub de eerste projecten kunnen realiseren: 
1) een automatische deuropener voor de lockerruimte; 
2) een bank bij hole 10;
3) een bel op hole 13. 

Aan het eind van de bijeenkomst werden deze officieel overgedragen aan de voorzitter van de golfclub.

 

Inmiddels denken we na over de volgende projecten die “de Vrienden” kunnen helpen realiseren in 2018. De leden zullen, net als vorig jaar, gevraagd worden suggesties en ideeën in te brengen. Daarnaast is het bestuur gevraagd haar wensen kenbaar te maken. 

Als dit gebeurd is wordt er een inventarisatie gemaakt en zullen er 3 projecten aan de leden voorgelegd worden om uit te kiezen. Daarna hopen we e.e.a. snel te realiseren.

Inmiddels bedraagt het ledenbestand 118 leden.  Voor de ledenlijst klik hier.


Uitnodiging 

Vriendenbijeenkomst 7 april a.s. 16.00 uur 

 

We zullen deze middag beginnen met een update over de stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie, de gerealiseerde projecten, nieuwe projecten en de organisatie van "De Vrienden". 

 

Daarna zal dr. Ed de Kluiver, bestuursvoorzitter Isala Hartcentrum, presentatie verzorgen over "De virtuele ziekenhuiszorg".  

 

Hieronder staat een korte beschrijving wat dit inhoudt
Het is nog niet zo lang geleden dat we voor alle zorg naar het ziekenhuis moesten. Het ziekenhuis stond letterlijk centraal in de gezondheidszorg. 
Met de vergrijzing van onze samenleving (en onze golfclub ;)) zullen meer mensen zorg nodig hebben, wat de vraag doet rijzen of zorg dan nog wel betaalbaar blijft en of iedereen nog wel toegang zal hebben tot diezelfde zorg. 

De verwachting is dat een kleine 10 miljard mensen zorg nodig hebben in 2050 en experts in diverse landen zijn van mening dat de gezondheidszorg zoals nu geregeld dit niet aan kan. Er moet dus iets veranderen. 

Een oplossing kan zijn patiënten zo min mogelijk in het ziekenhuis te behandelen door zoveel mogelijk bij de patiënt thuis te regelen. Populair gezegd: het eigen huis wordt het ziekenhuis. 

Het Isala Hartcentrum, waar Ed de Kluiver leiding aan geeft, werkt volgens dit concept en inmiddels leidt dit tot meer dan goede resultaten. 

Hij zal het concept uitleggen en voorbeelden tonen hoe het in de praktijk werkt. Ook wij worden met het ouder worden geconfronteerd en zullen op zeker moment zorg nodig hebben. Vanuit dit oogpunt moet dit onderwerp dan ook zeker aanspreken en we moedigen iedereen aan aanwezig te zijn op die dag. 

 

Alle vrienden (en hun partner) zijn van harte uitgenodigd!  

 

Opgave via clubvanhonderdhg@gmail.nl 

 

 

Gerard Cents en Henk van Essen

 


 

 

 

Op 11 mei a.s.  zullen de Vrienden van Hooge Graven de eerste bijeenkomst van het jaar hebben. De 126 Vrienden zijn (met hun partner/introducee) uitgenodigd voor een lezing gegeven door Ad Wesselink over het bedrijf Koninklijke Houthandel Wijma B.V.


Dit bedrijf is gespecialiseerd in tropisch hardhout en heeft o.a de brug bij hole twee geplaatst.


Op 11 mei a.s.  zullen de Vrienden van Hooge Graven de eerste bijeenkomst van het jaar hebben. De 126 Vrienden zijn (met hun partner/introducee) uitgenodigd voor een lezing gegeven door Ad Wesselink over het bedrijf Koninklijke Houthandel Wijma B.V.


Dit bedrijf is gespecialiseerd in tropisch hardhout en heeft o.a de brug bij hole twee geplaatst.


© 2024 Hooge Graven Golfclub Ommen