05 januari 2020

Vogels op de baan

Afgelopen jaar zijn er door leden van Hooge Graven diverse vogels gespot op de baan. Hieronder een kleine selectie.

        Kuifeend

 
 
 Grote bonte specht         

 
 Rode wouw

 
 Meerkoet

 
 Jonge uil

 
 Ganzen


In het kader van het duurzaamheidsproject zijn de vogels op de baan afgelopen jaar geïnventariseerd en 10 april 2019 heeft er een eerste voorjaarstelling plaatsgevonden. Het resultaat van de telling (52 verschillende soorten) is hier te vinden.

 

Terug
© 2020 Hooge Graven Golfclub Ommen